Houston Livestock Show – Supreme Champion Gilt & Champion York – Gavin Richardson